Författarskap

Böcker som finns på Adlibris Förlag, klicka HÄR


Enligt Martinus kosmologi innebär döden ingen slutpunkt för våra liv utan är en överraskande början på ett nytt liv.

Vår kropp med sjukdomar, psykisk ohälsa, oro, lidande, och ovänskap slits ut som en gammal klädedräkt och kvar blir vår själ som får uppleva paradiset på andra sidan, får träffa både nya och gamla vänner och göra otroliga resor och får .många nya kunskaper till ett nytt jordeliv, där vi ständigt lär oss att leva bättre. Änglarnas utbildning av oss utgår från vår karma "som du sår får du skörda" något som du samlat på dig under jordelivet, men som ges utan pekpinnar eller besservisser mentalitet. Allt sker kärleksfullt och det är du som bestämmer vad du vill få med dig. Tänk att få leva på jorden gång på gång med allt nytt kunnande och bättre relationer till våra medmänniskor och vår jord. För att bli allt mer perfekta behöver vi människor många jordeliv och reinkarnationer.Den som fick Guds mission att berätta för mänskligheten om det kosmiska var Martinus Thomsen som efter en fattig barndom fick anställning på ett mejeri i Köpenhamn och snart fick arbete på kontoret. Ingen kunde förstå hur han kunde lyckas med alla förehavanden, trots nästan ingen skolutbildning. En arbetskamrat fick honom att låna en bok "Nya religiösa riktningar" där han fastnade för ett kapitel om Yoga. Han läste bara några sidor, la boken åt sidan och band en bindel för ögonen enligt anvisningarna. Han fick redan efter några kvällar intensiva uppenbarelser. Sedan ville han låna fler andliga böcker men någon höll emot och Martinus hörde en röst; "Gå till källan, fråga och du får genast svar" Hans första fråga var "vad har hänt med mig"? "Du ska presentera Kristusmedvetandet för mänskligheten"- "Men jag har ju bara en kort varannandags skola bakom mig". "Du har redan kurser i målning, skrivning, foto och teckning. En bra början".

Bokutlånaren godtog Martinus texter men meningarna var för långa - många halva boksidor men jag kan rekommendera dig till Bernard Löw, den mest framsynte andlige personen i Köpenhamn och han imponerades av den unge mannen så till den grad att han inbjöd gräddan av lärda män. Dessa var inledningsvis kritiska men Martinus tog snart till orda. "Mina herrar, Ni kan inte förstå allt detta men jag har fått höra sanningen och kan ta över." Snart var de inbjudna övertygade och Martinus fick visa sina kunskaper. Bernard Löw föreslog en föreläsningsserie på danska folkhögskolor. Man alla lokaler var för trånga och delar av publiken fick stå i trappor och hallar. Utifrån den stora tillströmningen av intresserade förstod många att det behövdes uppföras en egen byggnad.

Någon i gruppen hade sett en annons om en tomt på NV Själland vid havet i byn Klint.Trots det billiga priset, 5 öre kvadratmetern blev det ansenliga kostnader men alla hjälpte till att samla in pengar. År 1935 stod byggnaderna i Klint klara och man kunde där bo, äta, arbeta och ha samlingar .Tanken var att det inte skulle vara en kyrka, religion,, sekt eller ett samfund utan framstå som en internationell skola med andlig framtoning. Möjligheten att tolka föredragen från de nordiska språken till engelska, tyska, nederländska, franska, ryska, esperanto och japanska växte snart fram och tidskriften Kosmos ges fortfarande ut. Senare införskaffades en stor villa i Köpenhamn för verksamhet främst vintertid med plats för några bostäder, föresläsningsalar, arbetsrum, bibliotek och kontor. Flera gånger har jag inbjudits till Klint för att berätta om Karlskoga Folkhögskolas esperantokurser för ett 40-tal nationaliteter under 15 år. Undervisning helt på esperanto och man kallade ofta skolan för La Eta Universitato - det lilla universitetet. Utbytet med Martinus Kosmologi blev för mig mycket viktigt och satte fart på författande av böcker.

Under mina tidiga tonår hade jag intressanta samtal med min far om radioprogram och tidningsartiklar där han förstod mycket av det kosmiska inför framtiden. Trettio år efter hans bortgång mötte jag honom på andra sidan där han slog sig ner vid det ovanligt rustika bordet. Jag kände genast igen honom och förstod vad Martinus skrivit om hur man vid förunderliga möten på andra sidan kan materialisera sig för att bli igenkänd. "Är det verkligen du?" var det enda jag fick fram i chockat tillstånd och han svarade med ett leende; "så är det.". Han visste precis vad jag hade skrivit och bad mig att inte sluta. Det var mycket viktigt. Jag hann aldrig säga något mer och troligen hade min far sagt det han fick. Han löstes upp men pekade inåt rummet. Mot vem? Du har svaret i boken.


På min fars apotek tjänstgjorde en kvinna,Signe Pettersson. Hon bodde på apotekets tredje våning och hon blev min första lärare om Martinus. Hos henne träffades många månniskor för att diskutera kosmologin och även många ungdomar möttes ofta hos den apoteksanställda kvinnan, då det på 40-talet inte fanns så många mötesplatser på kvällarna. Några gånger bildade ungdomarna fasta par och gifte sig och fick telegram från fröken Pettersson:" Signe bruden, Signe brudgummen, Signe Pettersson. Många av mina bokköpare har berättat att de ännu har detta telegram inom glas och ram. En eftermiddag kom jag hem bedrövad från skolan, vilket Tant Petter, som hon kallades, uppmärksammade. Jag förklarade för henne att jag blivit utskälld av några lärare.och att jag var mer intresserad av hur lärarna betedde sig i klassrummet än av lektionen...På kvällen fick jag hennes förklaring:" Du har redan i unga år börjat förbereda ditt kall,du blir i framtiden en omtyckt lärare." I boken får du reda på hur Petter levde och hur hon var med om att rädda mitt unga liv.Martinus fick längre fram i livet höra från Försynen, att allt han hade skrivit skulle bli underlag för Tredje Testamentet. Han var först tveksam men han fick höra att det redan var bestämt för länge sedan. Idag finns boken skriven av Martinus i en omfångsrik volym. Innehållet ger ett oerhört hopp inför ett framtida liv för mänskligheten. Diktatorer, våld, tortyr och andra omänskligheter försvinner och vi kommer att vårda natur, djur, klimat och finna vegetarismen självklar .Det som politiker och vetenskapsmän har försökt att komma överens om, nu senast i Paris och Glasgow blir här något helt naturligt, men till dess behöver vi gå igenom många reinkarnationer och karman och våra liv kommer då att innebära en klart högre moral och etik som gör oss till riktiga människor. Jag är ytterst tacksam för att jag har fått möta Martinus Kosmologi.


Lars Forsman

Recension 2017 Pia Hellertz

Lars Forsmans berättelse om sitt liv som elev, student och lärare är en roande, spännande och ofta en mycket lärorik historia. Dessutom har författaren ett levande, lättläst språk, vilket gör att man som läsare sugs in i handlingen och vill veta mer. Boken blir en geografi- och historielektion om Värmland, om Degerfors och Kristinehamn, om studieorterna Uppsala och Lund, men även om besöken i bland annat Storbritannien och Skottland.

Läsandet ledde till många skratt, exempelvis när jag läste om lektionerna med matematikdoktorn Effe, vilket avslöjar författarens varma humor. Lärare som Effe och Lars Forsman borde alla barn och unga få ha. Lars Forsmans berättelser om skoltiden och de lärare han beundrade och påverkats av är verkligen läsvärda. Berättelsen om ”Tant Petter” går som en röd tråd genom boken och lägger grunden för författarens senare möte med den danske vishetsläraren Martinus och hans andliga världsbild, ett möte som kommit att betyda enormt mycket för författaren.

Boken innehåller flera spännande pedagogiska tips. Den vänder sig till många målgrupper, naturligtvis till lärare, men också till andligt nyfikna sökare. Nyfikenhet, en väl utvecklad iakttagelseförmåga och ett fascinerande gott minne genomsyrar hela boken. Eftersom Lars Forsman berättar om ”tider som flytt” blev den också en härlig nostalgitripp till barn- och ungdomen.

Pia Hellertz

I denna bok vill jag visa hur livets alla skiftningar har stor betydelse för oss och hela tiden ger oss viktig erfarenhet.

Så flyttade mina föräldrar från Bräcke och jag stannade kvar den sista terminen inför min realexamen och fick ett rum på tredje våningen i apotekshuset granne med "Tant Petter" som hade mycket att rekapitulera om min tid i samhället. Hon gjorde mig öppen och nyfiken på allt i livet. När jag så flyttade efter familjen till Degerfors hade jag storslagna planer på fotbollsspel men något minst lika viktigt inträffade. Och människor på orten har påverkat min berättarlust en hel del. Icke utan skäl har platsen på väg mot Kristinehamn fått många tillnamn som exempelvis gärdsgårdsgrinden mot Värmland, där berättarkonst, humor och ordvändningar är en konst

Från gymnasietiden i Kristinehamn har jag många angenäma, dråpliga och för mig viktiga händelser att förtälja om alltifrån skol- och fritid till annan verksamhet. Den härliga tiden i staden med gammal bebyggelse, minnen från en stor poet, närheten till Vänern och den överraskande och storslagna statyn längst ut i en bedårande skärgård sitter fortfarande kvar i mitt sinne. Och alla fantastiska lärare, vars lektioner man inte ville missa och där mitt liv fick en ny inriktning från ett mycket oväntat håll.

 

Studier i Uppsala med en riktigt dålig start men ett lyckosamt slut och däremellan en givande fritid, studentikosa episoder och många betydelsefulla möten. En tid av oro inför alla tentor, som dock följdes av välförtjänt festande innan vi snart återigen skulle ställa oss inför krävande litteratur. Över helgerna kunde man dock koppla av i vänners lag, besöka ärevördiga byggnadsverk och kända platser i stadens omgivningar och däremellan njuta av en konsert, ett lockande föredrag eller kanske ett studentspex, som absolut måste diskuteras i någon eftersits.

 

Sedan följde nästa ämne med studier i Lund och ett möte med en helt ny region i landet. Mycket spännande med dialekten, det skånska landskapet och en stad med många minnesrika byggnader, cykelavstånd till härliga bad vid kusten och många möjligheter att besöka Köpenhamn.Studierna gällde engelska, som jag trodde att jag mer eller mindre behärskade efter mina gymnasiestudier men bara att jämföra min lilla grammatik från skolan med tre nya tegelstensupplagor av grammatik fick mig på andra tankar. Beslutet att göra en resa med min nyinköpta vespa till Storbritannien under en lång sommarresa blev för mig en härlig upplevelse och viktiga lärdomar kring engelsk kultur, historia och traditioner gjorde studierna mycket roligare och gav resultat framför allt i mina slutprov.

Efter min examen funderade jag mycket kring framtiden men då fick jag uppleva en mycket märklig händelse i flera steg. Det slutade med att jag kom till Karlskoga för att pröva på något eller några år, men det blev trettiosju. Läs och begrunda vilka häpnadsväckande omvälvningar livet där hade i sitt sköte.


                                                                         Lars Forsman

 

 

Läroböcker i Esperanto framställda för den internationella esperantolinjen:

För nedanstående läroböcker tillkommer 45 kr i porto. Vid flera beställningar reduceras portot.