Författarskap

Lars Forsman

Författare & språklärare

 

Böcker som finns på Adlibris Förlag, klicka HÄR

 

EPG-Esperanto för gymnasister – sv.

De första fem kapitlen kan användas som en nybörjarkurs, därefter stigande svårighetsgrad. Har utarbetats av fyra esperantolärare på Svenska Esperanto-Institutet och handlar om två svenska ungdomar, som beslutar sig för att tågluffa i Europa med esperantoadresser för övernattningar.

 

Texter, frågor till texterna, övningar, sv/esp och esp/sv ordlistor, grammatik, faktarutor och bilder i färg. Har använts på olika stadier. Efter genomgång av läroboken har man goda kunskaper i språket.

150/ 170 sidor. År 2004.

 

Pris per bok 145:-, två böcker 245:- inkl. porto.

 

Esperanto – över 50 miljoner träffar på Google, sv.

Historik, språkets tillkomst och utveckling, blomstringsperioder och förbud, språkets initiativtagare, esperanto idag och förklaringar gällande grammatik och ordbildning. Vidare information om litteratur med över 50 000 böcker, utbredning /idag borde bokens titel vara Över 150 miljoner träffar/, världskongresser, tidningar, videofilmer och studiemöjligheter på nätet.

 

Flera kapitel behandlar den unika och internationellt kända esperantolinjen på Karlskoga folkhögskola med deltagare från 39 olika länder under en tidsperiod av 15 år och för eleverna en internationell examen efter 4 månaders studier. Många betraktar boken som en utmärkt studiehandbok för studier i språket. Många foton och roande pedagogiska teckningar. Läs mer HÄR

133 sidor. År 2010.

 

Pris 125:- inkl. porto.

 

Människans Språk, sv.

 

Nytt ämne på svenska gymnasier och här presenteras den del som behandlar esperanto, författad av två språklärare med erfarenhet från många språk. Häftet bygger på fem program i Utbildningsradion 1996 och tar upp historia, utveckling, information om språket, spridning och nuläge. En enkel test, som kan användas av nybörjare och lärare, som vill skapa sig en bild av språket. I slutet några övningar som enkelt förklarar ord och grammatik.

 

Häftet har på ett hundratal gymnasier hos elever och lärare skapat mycket stort intresse och förvåning att det motarbetats från myndigheter, särskilt som språket märkbart snabbar upp inlärning av andra språk. Många elever vittnar också om hur esperanto ger en klarare bild av svenska språket. 32 sidor. År 2013.

 

Pris 50:- inkl. porto.

 

 

Läroböcker i Esperanto framställda för den internationella esperantolinjen:

För nedanstående läroböcker tillkommer 45 kr i porto. Vid flera beställningar reduceras portot.

 

 

Egaleco kaj Paco

Steg 1. Nybörjarbok med stigande svårighetsgrad. Frågor till texter, grammatik, ordkunskap och många övningar. Facit finns i boken och därför är den utmärkt till självständiga studier

och studiecirklar. Extra övningar till olika moment i boken kan rekvireras för en billig penning. Boken är översatt till många språk.

127 sidor. Pris 100 kr Kassettband (ljudband) 30 kr

 

 

Ekparolu Esperanton!

Övningsbok för att lära sig tala språket. Första delen har mycket lätta övningar till teckningar, nyckelord eller korta texter. Informationsrutor med intressant innehåll. Avslutas med tips om ämnen att prata kring och texter om esperantos idé och historia.

Facit/ förslag till svar. 52 sidor. Pris 40 kr

 

 

Sascha

Steg 2. Fortsättningsbok med lättare texter. Handlar om en studerande på Karlskoga folkhögskolas esperantolinje, om hans studier, studiekamrater, boende, utflykter, fritid och funderingar om språket. Frågor till texter, grammatik, kommentarer, ordkunskap och övningar. Facit. 60 sidor. Pris 50 kr

 

 

Ludoviko Zamenhof

Steg 3. En liten antologi om Ludvik Zamenhof, esperantos grundare. Hans uppväxt, studier och mångåriga kamp för att till slut få språket godkänt och publicerat. Något om esperantos spännande historia och utveckling. Frågor till bokens texter. Grammatik, ordbildning och övningar. Facit.

57 sidor. Pris 75 kr

 

 

Tri studentoj

En liten Sherlock Holmes historia. Ett häfte med enkla texter och frågor till innehållet. Övningar och ordlista kan rekvireras. 23 sidor. Kan lämnas med vid andra köp

 

 

Ekzercoj

A4 häfte med nyttiga övningar i grammatik, ordbildning och strukturer. Stigande svårighetsgrad från nybörjare och framåt.

Nya ord förklaras med teckningar eller på språken svenska, tyska, engelska och franska, vilket gör det praktiskt att repetera. Gott om plats att skriva. Rekvirera facit!

104 A4-sidor. Pris 75 kr

 

 

Esperanto Gramatiko

Lättförståelig gramatik med traditionell uppställning efter ordklasser med många exempel och klargörande tabeller. Svenska exempel översatta till esperanto, vilket gör det lättare att förstå och praktisera. Rekommenderas för både nybörjare och fortsättare. Har använts på många kurser.

71 sidor. Pris 75 kr

 

 

Kantu Kune

Både roande och vackra sånger att lyssna på och sjunga. Spelar och sjunger gör Nata och Andreo Berce, som under ett år var lärare på Karlskoga folkhögskolas esperantolinje.

Kassett och sånghäfte. 19 sidor. 100 kr

 

 

Trifolio

Tre elever på folkhögskolan började tillsammans spela och sjunga kända esperantosånger och

även några översatta från svenska. På en esperantokongress i Danmark fick de namnet Trifolio, Treklövern för sitt skönsjungande.

Kassett och sånghäfte. 13 sidor. 40 kr

 

 

La Vivo de Zamenhof

Zamenhofs liv. Videofilmad dockteater om några intressanta händelser i samband med esperantos introduktion. Producerad av elever på esperantolinjen. Enkel men mycket omtyckt.

20 minuter. 100 kr

 

 

© Copyright Lars Forsman